onsdag 3 juni 2015

Blåmesens ....

.... häckning vid Kvärnlindo blev till intet. Alla ungarna var döda idag på morgonen, när jag kollade läget. Misslyckandet kan nog ha orsakats av det dålig, kalla och blåsiga vädret. Säkert är tillgången på lämplig föda mycket knaper nu, när insekttillgången är mycket liten. Skulle vi nu få en varm och vackert väderperiod, så hinner dom bra med en ny häckning, med bättre odds att lyckas med att föda upp en kull ungar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar